Ekologie

Využijte jarní uklízení. Čištění 2021. Odpadky vytažené z Farského potoka u Šnepova.

Využijte jarní uklízení

Využijte jarní uklízení a pomozte přírodě zbavit ji odpadků, přes zimu se jich nahromadilo hodně a případně ty, které nebyly vidět nyní jsou. Než začne narůstat bylinné patro vegetace, je určitě na místě toho využít. Zejména na březích toků toto narůstá poměrně rychle a je bujné, proto nyní je jedinečná příležitost najít a sebrat zde […]

Využijte jarní uklízení Read More »

Uklízelo se kolem Vlkavy.

Uklízelo se kolem Vlkavy

Uklízelo se kolem Vlkavy, záslužná práce dobrovolníků proběhla k termínu druhého hlavního úklidového dne v rámci akce Ukliďme Svět, ukliďme Česko. S názvem akce Ukliďme Vlkavu se jednalo o oficiální dobrovolnickou akci. Organizátorkou této úklidové akce byla paní Marta Martinová, které patří velký dík. Společně s dobrovolníky, kteří se k akci připojili, byly sesbírány odpadky

Uklízelo se kolem Vlkavy Read More »

Jak zamezit stoku odpadu do Mydlovaru?

O tom, že odpadky ve Farském potoce protékajícím Přírodní rezervací a Evropsky významnou lokalitou Mydlovarský luh jsou dlouhodobým problém se ví. V tůních a i na toku tůně propojujícím a zásobujícím se vyskytuje ohrožená hořavka duhová plus samozřejmě další ryby a též živočichové. Včetně důležitých hostitelů hořavky v podobě plžů. Vodní tok má samozřejmě unášecí

Jak zamezit stoku odpadu do Mydlovaru? Read More »

Čištění 2021: Opět hromady odpadků

Autor se stará i o čistotu vodního toku a okolní přírody. Zaměřuje se na dolní část toku a zejména na problematický úsek pravého ramene Farského potoka v Mydlovarském luhu. V roce 2018 provedl první větší úklid odpadků v korytu vodního toku a v jeho bezprostředním okolí. Jednalo se o jarní úklid, kdy byly odstraňovány odpadky

Čištění 2021: Opět hromady odpadků Read More »