Hluboký příkop

Hluboký příkop je malý potok v dolní části povodí Vlkavy, jde o poslední přítok kmenového toku. Tento ústí do Vlkavy až na vtoku do lužního lesa, kousek před koncem toku z levého břehu. Jde o nevýznamný příděl vody, v letním období tok ztrácí vodnost. Tok má v pramenné oblasti více zdrojnic. Teče po naprosté rovině středního Polabí, převýšení je tedy zcela minimální. Nevyskytují se na něm žádné rybníky.

Základní údaje

 • Místo pramene: Kamenné Zboží, NB (pole, u železniční tratě 231)
 • Nadmořská výška pramene: 187m
 • Ústí: Vlkava – zleva (okraj lužního lesa, hájovna pod obcí Kostomlaty n/L)
 • Nadmořská výška ústí: 179m
 • Délka toku: 6.65km

Trasa toku

 • ⊥ ÚSTÍ DO VLKAVY (0km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (1.48km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (1.77km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (3.26km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (3.90km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (4.10km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (4.22km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu, ≈ rybníčky v Kamenném Zboží (4.88km)
 • ∏ železniční most – trať 231 (5.03km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (5.13km)
 • → PRAMEN TOKU (6.65km)

Shrnutí

Drobný vodní tok má téměř veškeré přítoky vodné pouze přechodně, tzn. v létě tyto vysychají. Tím se oslabuje vodnost kmenového toku. Tok se klikatí poli mezi Kostomlaty nad Labem a Kamenným Zbožím. Na okraji obce Kamenné Zboží se nacházejí tři malé rybníčky, z nichž vytéká pramen. Jde o úplně poslední přítok Vlkavy, ústící do ní před vtokem do lužního lesa.

Co mám dělat, když na toku objevím problém? Dobře uděláte, když si to nenecháte pro sebe. Pomoci problém odstranit je důležité, nahlaste mi ho pomocí formuláře. Záleží na typu a místě problému. Povodí Labe jako správce toku vaše hlášení též přijme. Stejně jako obecní úřady obcí Kamenné Zboží a Kostomlaty nad Labem, v jejichž katastru tok teče. Návod nabízím na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.