Rybník Mrštín

Rybník Mrštín je přímo průtočným rybníkem hlavním tokem Vlkavy, který patří mezi větší rybníky na Vlkavě. Jde o trojici největších vodních ploch na horní Vlkavě za Mlýnským rybníkem II a Velkoledeckým rybníkem. Tento rybník má podobu mírně rozšířeného koryta toku, tvar podkovy a podobu vodní nádrže. Jde o protáhlý rybník, po jehož hrázi vede místní polní cesta. Retence vody v krajině se zde uplatňuje významně.

 

Rybník Mrštín - hráz

Pohled na hráz rybníka osázenou vrbami a na krmné zařízení pro ryby

Rybník Mrštín - pohled na severovýchod.

Pohled na rybník z hráze severovýchodním směrem, v pozadí rákosiny s přítokem Vlkavy, vpravo alej starších topolů

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 7.6ha
  • Nadmořská výška: 213m
  • Kilometr: 28.2
  • Obec: Kosořice, MB
  • Napájení: Vlkava

Charakteristika

Další významnou vodní plochou na horní Vlkavě je právě rybník Mrštín u obce Kosořice. Nachází se severovýchodně od obce. Po jeho hrázi vede polní cesta. Rybník je využíván k chovu ryb, ale i jako retence vody v krajině a obydlí pro živočichy. U břehů se nacházejí zejména na severovýchodě a východě četné rákosiny. Tento rybník nemá typicky oválný či kulatý nebo obdélníkový tvar. Má protáhlý tvar podoby rozšířeného koryta toku. Jde o podobu přehrazeného vodního toku, působí tedy jako přehradní nádrž. V oblasti rybníka u vtoku Vlkavy ústí do toku několik malých pramenů. Tyto vyvěrají v přilehlém poli a tvoří na březích mokřadní oblasti. Rybník zadržuje asi 100 000m3 vody. V poslední době došlo k vybudování přepadu vody z rybníka do přilehlého mokřadu. To přispělo ke zvýšení vláhy v okolí a zadržení vody v krajině.

Rybník je přístupný po polní cestě, která vede z komunikace spojující obce Kosořice a Charvatce v uvedeném směru ihned na za obcí Kosořice. Tam vede současně polní cesta vedoucí do obce Pěčice, nutno odbočit více vlevo (při cestě ve směru z Kosořic).

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Významná vodní plocha horní Vlkavy o výměře 7.6ha se nachází severovýchodně od obce Kosořice na Mladoboleslavsku. Rybník protáhlé podoby připomínající vodní nádrž se vyznačuje chovem ryb i biotopem fauny a flóry. Na východní straně se na březích nacházejí rákosiny, na hrázi roste v březích kolik vrb a jihovýchodní okraj břehu a okolí lemuje řada topolů. Rybník je krásným přírodním místem k odpočinku nedaleko obce a poblíž místní silnice.