Rybník Borůvek

Rybník Borůvek je jedním z nejmenších rybníků v povodí Vlkavy a nejmenším rybníkem na Svatojířském potoce. Jde o první rybník na tomto toku od jeho pramene. Nachází se uprostřed Svatojířského lesa a po jeho jižním břehu vede hranice PP Jabkenicko. Nachází se na východním okraji parku jižně od obce Ledce v jejím katastru. Do potoka ústí v rybníku jeden malý přítok, za rybníkem poté další.

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 1.2ha
  • Nadmořská výška: 250m
  • Kilometr: 4.0
  • Obec: Ledce, MB
  • Napájení: Svatojířský potok

Charakteristika

Nejmenší rybník na toku s výměrou 1.2ha má oválný tvar. Je ve východním cípu PP Jabkenicko. Je poblíž oblasti po místně zvané Trnava, jižně od obce Ledce. Přístupný je po zpevněné cestě od Ledců i od Jabkenic a následně po místní lesní pěšině. Po lesní pěšině k němu přijdete ze silnice II/279 vedoucí ze Seletic, resp. Prodašic. V oblasti ústí potoka do rybníka i ústí pramene (východní a severní strana) se nacházejí mokřady.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Rybník Borůvek jako první rybník na Svatojířském potoce je zároveň nejmenším v tomto povodí a má oválný tvar. Nachází se ve Svatojířském lese jižně od obce Ledce poblíž hlavní lesní cesty mezi obce Ledce a Jabkenice, po níž vede vedle turistických tras také cyklotrasa č. 8147. Leží ve východním cípu parku Jabkenicko. Zastavit se u této vodní plochy v nádherné přírodní oblasti při procházce nebo cyklovýletu není určitě špatným nápadem.