Vlkava, stavidlo Zbožíčko.

Vítejte na webu Řeka Vlkava

Autor tohoto webu založil 16.9.2019 na Facebooku komunitní stránku drobného povodí Vlkavy s názvem Řeka Vlkava. Po dvou letech, přesně 17.9.2021, založil tuto webovou stránku na doméně svého projektu v podobě informačního média o počasí, hydrometeorologii a klimatologii. Publikaci provedl v říjnu po přidání základních informací na web. Důvodem založení stránek je autorův dlouhodobý velký zájem o problematiku hydrometeorologie a klimatu spojený se zájmem a pozorováním zejména v dolní části tohoto povodí. Autor má též zájem o dobrý stav vodního toku (resp. vodních toků), vodních děl na něm a přírody. Aktivně činí opatření vedoucí k tomuto dobrému stavu. Právě založením těchto informačních stránek může prezentovat svoji činnost, snahu a případně oslovit publikum informacemi různého druhu. Zároveň věří, že uvedené informace budou ku prospěchu. Též je vytvořena cesta pro komunikaci autora s veřejností, tedy každým kdo bude mít zájem něco sdělit, doplnit či nahlásit.

V úvodu je třeba říci, že veškeré informace o webu a autorovi najdete na statických stránkách přístupných přes hlavní menu webu – jde o stránky web a o autorovi.

Co na webu najdete?

  • Geografické informace o povodí
  • Hydrologické informace o povodí
  • Fauna a flóra kolem vod
  • Ekologie
  • Aktuální stav v povodí – hydrologie, ekologie
  • Plánované, aktuální či proběhlé úpravy
  • Naučné články o hydrologii
  • Sousední povodí

Určitě nelze říci nyní na počátku, co vše přesně na webu bude. Ale rámcově lze uvést základní informace, které web určitě nabídne. Jsou to zejména četné informace o povodí Vlkavy doplněné o autorovi znalosti a zkušenosti. Dále je to prezentace aktuálního stavu hydrologické situace a to formou hodnot i fotografické dokumentace či komentáře. Též informace o novinkách a úpravách v povodí, poukázání na negativní vlivy a podobně. Co přesně si pod tímto představit?

Na webu se věnuji oboru hydrologie, který je spojen s meteorologií a klimatologií tak úzce, že tyto opomenout nelze. Též se zaměřuji na ekologickou stránku vod a okolní přírody. Informace o hydrologii obecně vztáhnu konkrétně k povodí Vlkavy. Nabídka informací bude určitě široká, ani si takto při psaní tohoto prvního článku samozřejmě všechny možné informace co na web v budoucnu chci dát neuvědomím.

V první řadě půjde o podrobný přehled povodí, tedy geografické vymezení. Od trasy kmenového toku, přes ramena, přítoky, rybníky a jejich názvy. Dále o další vodní díla jako jsou stavidla či stupně. To bude obohaceno o mé znalosti se sledováním aktuálního stavu. Například aktuálně suchá koryta. Jako další oblast informací lze jmenovat aktuální stav, zejména hydrologický. A to na základě měření v dolní části povodí. Třetí oblastí jsou informace o novinkách a dění v povodí, například rekonstrukce rybníků či stavidel. Poté čtvrtou hlavní skupinou informací bude ekologická stránka a obecně poukazování na negativní vlivy týkající se vodního toku. Zejména výskyt odpadu v toku či nebezpečných látek, které nemají ve vodě a v přírodě co dělat. Jako ostatní lze nazvat pátou oblast informací, kde můžete čekat stručné informace o sousedních povodích a obecné informace o hydrologii se znalostmi autora. Toto vše bude obohaceno o náčrty, grafy vývoje a zejména o fotografie přímo z terénu. Do toho se autor vydává zejména v teplé části roku pravidelně.

Dokument

Na webu najdete také dokument o povodí Vlkavy. Ten autor zpracoval v posledních letech. Dokument je obsáhlý a detailně popisuje toto drobné povodí. Veškeré hlavní informace o povodí se v něm dočtete. Autor do něj zapracoval své znalosti a zkušenosti doplněné o případné naměřené a napozorované údaje. Dokument bude přidán v budoucnu a najdete ho na samotné stránce dostupné z menu, přímo ke stažení.

Pokud vám někde nebude něco jasné, budete mít doplnění k nějaké informaci nebo situaci, neváhejte mi napsat. Stejně tak, pokud v tomto povodí najdete něco v nepořádku – nahlaste mi to, zajistím nápravu. Napište buďto komentář přímo zde na webu k článku/stránce. Dále na Facebook stránku (viz odkaz nahoře) nebo na email info@pocasimeteoaktuality.cz. Vždy vám rád odpovím a pokud budu moci, tak poradím. 😉

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *